DSC02169
0
DSC02169
1403848920000
DSC02169. Sony DSLR-A300, 26.0mm, 1/80s F 6.3, Flash fired.
DSC02170
0
DSC02170
1403849630000
DSC02170. Sony DSLR-A300, 30.0mm, 1/80s F 5.6, Flash fired.
DSC02171
0
DSC02171
1403849648000
DSC02171. Sony DSLR-A300, 28.0mm, 1/60s F 6.3, Flash fired.
DSC02173
0
DSC02173
1403851068000
DSC02173. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 7.1, Flash fired.
DSC02174
0
DSC02174
1403851074000
DSC02174. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 7.1, Flash fired.
DSC02175
0
DSC02175
1403851104000
DSC02175. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 7.1, Flash fired.
DSC02176
0
DSC02176
1403851138000
DSC02176. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 7.1, Flash fired.
DSC02177
0
DSC02177
1403853660000
DSC02177. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/15s F 4.0, Flash did not fire, auto.
DSC02178
0
DSC02178
1403853674000
DSC02178. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/8s F 3.5, Flash did not fire, auto.
DSC02179
0
DSC02179
1403853700000
DSC02179. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02181
0
DSC02181
1403853722000
DSC02181. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02182
0
DSC02182
1403853730000
DSC02182. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02183
0
DSC02183
1403853740000
DSC02183. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02184
0
DSC02184
1403853748000
DSC02184. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02185
0
DSC02185
1403853796000
DSC02185. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02186
0
DSC02186
1403853806000
DSC02186. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02187
0
DSC02187
1403853820000
DSC02187. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02188
0
DSC02188
1403853836000
DSC02188. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02189
0
DSC02189
1403853850000
DSC02189. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02191
0
DSC02191
1403853918000
DSC02191. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02192
0
DSC02192
1403853936000
DSC02192. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02193
0
DSC02193
1403853974000
DSC02193. Sony DSLR-A300, 28.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02194
0
DSC02194
1403853984000
DSC02194. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02196
0
DSC02196
1403854060000
DSC02196. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02197
0
DSC02197
1403854094000
DSC02197. Sony DSLR-A300, 22.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02198
0
DSC02198
1403854116000
DSC02198. Sony DSLR-A300, 60.0mm, 1/125s F 6.3, Flash fired.
DSC02199
0
DSC02199
1403854128000
DSC02199. Sony DSLR-A300, 50.0mm, 1/80s F 5.6, Flash fired.
DSC02200
0
DSC02200
1403854270000
DSC02200. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02201
0
DSC02201
1403855686000
DSC02201. Sony DSLR-A300, 28.0mm, 1/60s F 4.5, Flash fired.
DSC02202
0
DSC02202
1403855710000
DSC02202. Sony DSLR-A300, 28.0mm, 1/60s F 4.5, Flash fired.
DSC02203
0
DSC02203
1403855752000
DSC02203. Sony DSLR-A300, 28.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02205
0
DSC02205
1403855910000
DSC02205. Sony DSLR-A300, 22.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02206
0
DSC02206
1403855928000
DSC02206. Sony DSLR-A300, 22.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02207
0
DSC02207
1403855944000
DSC02207. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02209
0
DSC02209
1403856916000
DSC02209. Sony DSLR-A300, 60.0mm, 1/100s F 5.6, Flash fired.
DSC02210
0
DSC02210
1403857420000
DSC02210. Sony DSLR-A300, 30.0mm, 1/60s F 5.0, Flash fired.
DSC02211
0
DSC02211
1403857670000
DSC02211. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02212
0
DSC02212
1403857718000
DSC02212. Sony DSLR-A300, 24.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02213
0
DSC02213
1403857748000
DSC02213. Sony DSLR-A300, 24.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02214
0
DSC02214
1403857784000
DSC02214. Sony DSLR-A300, 26.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02215
0
DSC02215
1403857798000
DSC02215. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02216
0
DSC02216
1403857850000
DSC02216. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02217
0
DSC02217
1403857868000
DSC02217. Sony DSLR-A300, 24.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02218
0
DSC02218
1403857882000
DSC02218. Sony DSLR-A300, 24.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02220
0
DSC02220
1403857976000
DSC02220. Sony DSLR-A300, 40.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02221
0
DSC02221
1403857994000
DSC02221. Sony DSLR-A300, 40.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02222
0
DSC02222
1403858014000
DSC02222. Sony DSLR-A300, 28.0mm, 1/60s F 5.0, Flash fired.
DSC02225
0
DSC02225
1403858108000
DSC02225. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02226
0
DSC02226
1403858124000
DSC02226. Sony DSLR-A300, 28.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02227
0
DSC02227
1403858150000
DSC02227. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02228
0
DSC02228
1403933036000
DSC02228. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02229
0
DSC02229
1403858240000
DSC02229. Sony DSLR-A300, 35.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02230
0
DSC02230
1403858274000
DSC02230. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02232
0
DSC02232
1403858350000
DSC02232. Sony DSLR-A300, 30.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02236
0
DSC02236
1403858602000
DSC02236. Sony DSLR-A300, 60.0mm, 1/100s F 5.6, Flash fired.
DSC02237
0
DSC02237
1403858768000
DSC02237. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02238
0
DSC02238
1403859208000
DSC02238. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02239
0
DSC02239
1403859220000
DSC02239. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02241
0
DSC02241
1403859908000
DSC02241. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02244
0
DSC02244
1403859986000
DSC02244. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02245
0
DSC02245
1403859996000
DSC02245. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02246
0
DSC02246
1403860004000
DSC02246. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02247
0
DSC02247
1403860020000
DSC02247. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02248
0
DSC02248
1403860032000
DSC02248. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02249
0
DSC02249
1403860080000
DSC02249. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02250
0
DSC02250
1403860136000
DSC02250. Sony DSLR-A300, 30.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02251
0
DSC02251
1403860150000
DSC02251. Sony DSLR-A300, 50.0mm, 1/80s F 5.6, Flash fired.
DSC02252
0
DSC02252
1403860174000
DSC02252. Sony DSLR-A300, 60.0mm, 1/100s F 5.6, Flash fired.
DSC02253
0
DSC02253
1403861100000
DSC02253. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02254
0
DSC02254
1403861118000
DSC02254. Sony DSLR-A300, 20.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02255
0
DSC02255
1403861302000
DSC02255. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02256
0
DSC02256
1403861334000
DSC02256. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02257
0
DSC02257
1403861356000
DSC02257. Sony DSLR-A300, 26.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02258
0
DSC02258
1403861378000
DSC02258. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02259
0
DSC02259
1403861408000
DSC02259. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02260
0
DSC02260
1403861420000
DSC02260. Sony DSLR-A300, 40.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02264
0
DSC02264
1403862204000
DSC02264. Sony DSLR-A300, 18.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02265
0
DSC02265
1403862266000
DSC02265. Sony DSLR-A300, 22.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.
DSC02267
0
DSC02267
1403864262000
DSC02267. Sony DSLR-A300, 35.0mm, 1/60s F 5.6, Flash fired.